HySEED hibridkalászos-portfólió és technológia.

A gazdasági környezet, a termesztés feltételeinek változása egyre inkább alkalmazkodásra, a kihívásokra adható új technológiai megoldások üzemi szintű alkalmazására sarkallja a gazdaságokat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Meggyőződésünk, hogy a sikeres és gazdaságos őszikalászos-termesztés ma már egyértelműen magas szintű technológiát és kiváló genetikai alapok használatát igényli. Az adott évjáratban elvárható eredmény érdekében pedig elengedhetetlen az újdonságok iránti fogékonyság, a termesztési információk helyi szintű adaptációja és a konzekvensen alkalmazott, a gyakorlati tapasztalatokat is figyelembe vevő szaktudás. Véleményünk szerint a klímaváltozásra igazán sokrétű és eredményes választ a stresszhelyzetben kivételesen jól teljesítő hibridkalászosok alkalmazásával adhatunk.

A gyakorlati élet elvárásait, a termelésben körvonalazódó problémákat időben felismerve a SAATEN-UNION mint Európa egyik vezető kalászosnemesítője a konvencionális fajták mellett egyedül álló módon már négy kalászos fajban foglalkozik hibridnemesítéssel és -ajánlással. Sőt a SAATEN­UNION az egyetlen nemesítő, amely hibridbúzát kínál. Vitathatatlan, hogy a hibridrozs és hibridbúza az innováció motorjai. A velük elért sikereket követően, 2018 őszétől köztermesztésbe kerül cégünk hibridárpája is. A hibridtritikáléval pedig folynak a bevezetését megelőző kísérletek, így középtávon szintén bekerül a SAATEN-UNION portfóliójába. A hibridkalászosok nemesítését és vetőmag-előállítását, az egyes hibrideket és a hozzájuk kapcsolódó speciális technológiai ajánlásokat, valamint a velük kapcsolatos gyakorlati ismereteinket ettől az évtől a könnyebb ­áttekinthetőség érdekében a HySEED márkanév alatt fogjuk össze (1. ábra).

Tapasztalataink szerint intenzív technológiához jó hibrid dukál. És ez fordítva is igaz: a kalászos hibridek egyre szélesedő választéka arra ösztönzi a növénytermesztési ágazatban dolgozókat, hogy a hibridekben rögzült sokoldalú előnyök kiaknázása érdekében a legkorszerűbb technológiákat alkalmazzák. A termelési alapok megválasztására, a fajtaválasztásra kiemelt figyelem irányul, mivel a tapasztalatok szerint a környezeti feltételek egyre hektikusabban, évről évre markánsan eltérően alakulnak. A termelők előszeretettel választanak a nagy genetikai értékkel bíró, stabil, kiegyenlítetten teljesítő, a környezeti stresszorokra jól reagáló hibridek közül. Hiszen számos gyakorlati, évek óta ismétlődően eredményes hazai és európai példa alapján kijelenthető, hogy a kalászos hibridek a fajtákhoz mérten erőteljesebb fejlődésüknek és jobb stressztűrésüknek köszönhetően nagy terméssel és termésbiztonsággal rendelkeznek. Természetesen mindezen előnyök maximális kiaknázása érdekében jelentős hangsúlyt kap az eddig megszokottól számos ponton eltérő termesztéstechnológia megismertetése, következetes alkalmazása (2. ábra) és folyamatos fejlesztése (ld. SAATEN-UNION Hungária Kft. 2018. évi HySEED-kiadványának hibridbúza, hibridrozs és hibrid­árpa termesztéstechnológiai ajánlásai). Hiszen a technológiai ajánlások rögzüléséhez, az új hibridek ütemes elterjedéséhez a gyakorlatban kellő türelemre, rugalmasságra és szakmai következetességre van szükség. A búza- és a rozshibridekről már kijelenthető, hogy jó úton haladunk, hiszen egyre szélesebb körben találják meg helyüket a köztermesztésben, sőt a hibrid­árpában is hasonló folyamatok várhatóak. A termelők láthatóan felismerték a valamennyi hibridkalászosban rejlő termelési és gazdasági előnyöket.

A fajta- és hibridválasztás a termelésszervezés kritikus pontja, ezért a továbbiakban ennek megkönnyítése érdekében szeretnénk számos információt átadni. Általánosságban elmondható, hogy gyakorlati szempontból az az igazán jó fajta, amely éveken át bizonyítja a köztermesztésben, hogy érdemes foglalkozni vele, mert megbízható, kiválóan alkalmazkodik az eltérő viszonyokhoz – talaj, éghajlat, termesztéstechnológia –, a belőle előállított végtermék kellően piacos, tehát összességében évjárattól függetlenül stabil és kiszámítható jövedelmezőséget biztosít. A SAATEN-UNION franciaországi és németországi hibridkalászos-nemesítői és az ­általuk alkalmazott technológiák napjainkban az élvonalba tartoznak, ennek eredményeképpen közel húsz búza hibrid bizonyította létjogosultságát a köztermesztésben. A gazdag szortimentből a hazai hibridadaptációs és technológiai kísérletek – több éven át tartó kisparcellás és üzemi tesztek – eredményeképpen alakult ki cégünk legfrissebb portfóliója. A hibridbúzákra alapozott kalászosgabona-termesztést fokozott stressztoleranciájuk és kiemelkedően magas termésszintjük teszi biztonságossá, ráadásul számos új generációs hibriddel már a malmi minőség is elérhető.

Az aktív portfólió részét a HYBIZA, HYDROCK, HYWIN, HYSTAR, HYFI, HYKING és HYLAND búza hibridek képezik. Megemlítésük sorrendje a tenyészidejüket is tükrözi, azaz korai, középkorai, középkései érésidejűek, amivel a legkülönfélébb igényeket ki tudjuk szolgálni, stabil hátteret és széles időintervallumot biztosítva a termesztésükhöz (3. ábra).


Természetesen felmerül a kérdés, hogy az említetteken túl még milyen egyéb meghatározó, specifikus tulajdonság jellemzi a Kárpát-medencei körülményekhez legjobban alkalmazkodó hibridbúzákat. A HYSTAR meghatározó és vezető genotípusa az európai és a hazai hibridbúza-vetésszerkezetnek. Kedvező termesztési tulajdonságainak, technológiai tűrőképességének köszönhetően helye van a kezdő és a haladó búzahibrid-termesztést folytató gazdaságokban egyaránt. A hibridet a kiemelkedő szárazság- és hőségtűrés, a relatív koraiság és a magas termőképesség egyedülálló kombinációja jellemzi, ráadásul monokultúrában is megbízhatóan nagy termést ad. A HYLAND esetében a szignifikáns terméstöbblet az évjárat-stabilitással karöltve nagy értékként jelenik meg a köztermesztésben. Nem vitás, hogy a fajtákkal szembeni magasabb teljesítménye kiváló rezisztenciális tulajdonságokkal párosul. A HYKING középkései tenyészidejű és alacsony szalmájú, robusztus felépítésű hibrid. Átlagos malmi, olykor takarmányminőségű termés várható tőle. A legszélesebb vetésidő-intervallummal rendelkező, megkésve is vethető, a kemény télnek és a betegségeknek ellenálló hibridbúza a HYFI. Mindezek mellett kimagasló szemterméssel, malmi minőséggel és az átlagosnál jobb szalmaterméssel igazán univerzális és Európa-szerte perspektivikus, nagy vetésfelülettel rendelkező búza hibrid a portfólióban.

Egyike a legújabb genotípusoknak a HYBIZA, amely a korai és a középkorai érésidő határán kalászol és érik, ezzel a portfólió egyik legkorábbi búza hibridje. Erektív levélállású, erős szárú, középmagas, megdőlésre nem hajlamos, tavasszal nagyon korán regenerálódó és az összes hibrid közül a legkorábban fejlődésnek induló búza. Szemtermése nemcsak kiugróan nagy, hanem malmi minőséget is várhatunk tőle.

A HYWIN búza hibrid a középkorai érésidő utolsó harmadában kalászol és érik, tenyészidejében szinte azonos a HYFI-vel és a HYSTAR-ral. Kiváló a bokrosodóképessége, a nagy termésmennyiség és a hibridben rejlő minőség igazán intenzív viszonyok között érvényesül. Nagyon jól reagál az osztott fejtrágya használatára, amit alkalmazva igazi termésgyőztes a portfólióban. A HYDROCK a mennyiség és a minőség éllovasa. A HYFI-hez hasonlóan nagyon széles vetésidő-intervallumban termeszthető, így használatával az egyik legbiztonságosabbá és legrugalmasabbá tehe­tő a hibridekre alapozott őszibúza-termesztés. A felsorolt, legjellemzőbb tulajdonságaik alapján a hibrideket már el tudjuk helyezni a vetésszerkezetben, lehetőségeinknek, adottságainknak megfelelően. Amiben viszont nem kell a választásnál kompromisszumot kötni, hogy minden búzahibrid alapvető tulajdonsága a kiváló adaptálódóképesség.

A HySEED hibridkalászos-választékában Európa-szerte nagy sikernek örvendenek a SAATEN-UNION hibridrozsújdonságai. A rozshibrideket teljesítményük alapján valódi hozamvezérként tartjuk számon, hiszen kiemelkedő értéket képviselnek a gyakorlat számára, legyen szó szemes- vagy akár szenázscélú termesztésről. Számos európai régióban és gazdaságban, így hazánkban is igazolható, hogy a hozambiztonságban és a kimagasló termésmennyiségek elérésében nagy szerepük van a rozshibrideknek mint sokoldalú, úgynevezett multitalentum növényeknek, ugyanakkor az esetükben is javasolt a következetes termesztéstechnológia alkalmazása. A rozs széles körű felhasználása Németországban, amely a világ harmadik legnagyobb rozstermesztője, példaértékű: szemesként betakarítva a sütőiparban és takarmányként használják, míg a teljes növény biogáz céljára és tömegtakarmánynak alkalmas. Cégünk németországi gyökerei és piacvezető pozíciója a rozs nemesítésében a hazai termesztés újraértékeléséhez és a felhasználási lehetőségek bővítéséhez is kiváló alapot szolgáltat.

Németországban a vetésterület 70-75%-án már rozshibrideket termesztenek, sőt, napjainkra a SAATEN-UNION hazai körülményekre adaptált hibridrozskínálata is meghatározóvá vált. A SAATEN-UNION nálunk is bevezetett és jelenleg legeredményesebb hibridrozsai az SU PERFORMER, az SU SANTINI és az SU COSSANI.

Az SU PERFORMER kiváló alkalmazkodóképességgel, nagy évjárat-stabilitással és nagyon jó állóképességgel rendelkezik. Ezt igazolja, hogy évek óta a legnagyobb szemterméshozamú hibridrozs Németországban és Európa-szerte. Egészséges, levélbetegséggel szemben ellenálló típus. A hibrid kiváló malmi adottságú, egészséges (kalászai anyarozsfertőzésre nem hajlamosak) szemtermésének nagyon stabil az esésszáma is. A nagyon jó szárszilárdság kockázatmentesen és ütemesen betakarítható állományt eredményez. Növényvédelmi szempontból pedig kiemelkedő a toleranciája a flufenacet gyomirtószer­hatóanyagra. Az SU SANTINI kiemelkedő stressztoleranciájú, a legextenzívebb körülményeket is jól viselő hibrid, amely kifejezetten a legkönnyebb talajokra és extenzív adottságokra nemesített, igen jól alkalmazkodó, úgynevezett kompenzáló típus. Nagy tömegű, vaskos levélzetű, középmagas és kiváló állóképességű hibridrozs. A szenázs- és szemestakarmány-alapanyag előállításában a vezető rozshibrid, amely magas energiatartalmú és mérsékelt ütemben „vénül”. Az SU COSSANI Európa számos termelési körzetében elterjedt. A gyakorlatban elsősorban ott szeretik és alkalmazzák, ahol ki tudják használni, hogy kettős hasznosítású hibrid. Biztos hozamú, főleg a kritikusan száraz, nagyon aszályos években, amikor minden tonna számít. Az SU COSSANI kiegyensúlyozott sütőipari értékű, anyarozsnak jól ellenáll, és egészséges szemtermést ad. Ugyanakkor bármelyik termesztési célt is válasszuk esetében, kiemelkedő tűrőképességének köszönhetően biztosak lehetünk benne, hogy beváltja a reményeinket: teljesnövény-szenázsként, abraktakarmányként és humán élelmezési célra is kiemelkedő és jó minőségű termést ad. A SAATEN-UNION hibridrozsválasztékát és megszerzett tapasztalatait megismerve jól látszik, hogy a HySEED-rozshibridekre minden körülmények között, hasznosítási céltól függetlenül bátran alapozható a hazai rozstermesztés.

Napjainkban a kalászosok termesztéstechnológiája – így az árpáé is – a fejlesztéseknek és az új hibridnemesítési eljárásoknak köszönhetően alapjaiban változik meg. A SAATEN-UNION hibridárpa-nemesítési aktivitásának köszönhetően 2018 őszétől már olyan árpahibridekkel dolgozhatunk a szántóföldeken, melyek az egész világon meghatározó nemesítési program eredményeképpen Európa-szerte segítik a gazdálkodók mindennapos munkáját a kellően hatékony, jövedelmező, biztonságos, stabil és az eddigieknél is nagyobb hozamok elérésében. HEDY árpahibridünk pedig nemcsak a SAATEN-UNION meghatározó árpanemesítésének legújabb képviselője és új korszakot nyitó genotípusa, hanem az európai hibridárpák magasabb termésszintjének zászlóshajója is. Jellemzően kiváló dinamikával fejlődik mind ősszel, mind pedig tavasszal. A HEDY-nek kifejezetten erőteljes a gyökérzete és egészségesek a levelei, amelyek ráadásul szembetűnően szélesek és vaskos szövetűek, biztosítva a kiváló termőképességet, valamint a kiemelkedően nagy és egészséges fotoszintetikus felületet. A HEDY bokrosodóképessége kiváló, ami tapasztalataink szerint a hibridárpák vetésnormájának további csökkentésére is újabb lehetőséget biztosít. A HEDY kalászorsója hosszú és nagy tömegű, aminek ­köszönhetően a növények jó fertilitású, nagyon nagy produktivitású kalászokat képesek nevelni, és a kalászkáikban átlagon felüli ezermagtömegű szemeket érlelnek.

A SAATEN-UNION-nak a HySEED-hibridkalászosokba fektetett munkája azért eredményes, mert pozitív fogadtatásuk és hasznosságuk a gyakorlati élet számos pontján, az egyre kiszolgáltatottabbá váló termelésben, a mindennapokban is érzékelhető. A hibridhasználat tehát valamennyi meghatározó felületen termesztett kalászos esetében, így a búzánál, a rozsnál és az árpánál is, a gyakorlat számára új korszakot nyitott, és lendületet biztosít a termeléshez és a termesztéstechnológiák fejlesztéséhez. Próbálja ki ön is a HySEED-hibridkalászosokat, és használja ki az általuk elérhető előnyöket, legyen közös a sikerünk! Mert ami tegnap még csak álom volt, mára valósággá vált. HySEED. Innováció a nemesítésben, érték a gyakorlatban!

Varga Gábor
termékfejlesztési vezető
SAATEN-UNION Hungária Kft.


Top