SAATEN- UNION: A CSÚCSTELJESÍTMÉNY BIZTONSÁGOS MEGOLDÁSAI!

Az elmúlt másfél évtizedben a hazai napraforgó termesztés sokat változott a kultúra megítélésének, termesztési intenzitásának, és a használt genotípusok jellemzőinek tekintetében.

 

 

 

Előtérbe kerültek olyan technológiai fejlesztések, melyek választ adhatnak az egyre kiszámíthatatlanabbá váló időjárás viszontagságaira, majd a biztonságosabb termelést zászlóra tűzve körvonalazódott, hogy új megoldásokat igényel a gyakorlat. Ezért a SAATEN-UNION a napraforgó hibridek európai fejlesztését a versenytársakkal szemben gyökeresen más genetikai alapokra helyezve kezdte el néhány évvel ezelőtt. A kezdetektől fogva a termelői igényeket figyelembe véve több, a termesztés biztonságát, rugalmasságát szolgáló jellemzőt alapvető megoldásként ajánlva állunk a gyakorlat szolgálatában!

Kiemelten kezeljük az imazamox-ellenálló napraforgók fejlesztését, mivel meggyőződésünk hogy a hazai termesztés körülményei között a genetikai fejlődésen túl a gyomirtás hatékonyságában rejlő tartalékok teremthetik meg a napraforgó termesztés biztonságának és jövedelmezőségének növelését. Ennek megfelelően napraforgó hibridjeink termesztése során a herbicid tolerancia alapvető előnyként alkalmazható alappillére a nagy termések realizálásának. Az imazamox-ellenállóságon alapuló gyomszabályozási technológia fejlődése töretlen világszerte és Európában is, és az ehhez kapcsolódó napraforgó hibridek nemesítése a SAATEN-UNION esetében pedig követi az igényeket! Mindezt a törekvést jól tükrözi az, hogy az idei évben immár lehetőségünk lesz üzemi körülmények között is megismerkedni Európában az első újgenerációs imazamox-ellenálló napraforgóval, a PARAISO 1000CL PLUSÚJ hibridünkkel. További újdonságként találkozhatunk az igen nagy termőképességű MORENA CLÚJ napraforgó hibriddel.

Az említett genotípusok nemesítésénél fontos szempont maradt a SAATEN-UNION napraforgó hibridjeinél megszokott kiváló kórtani stabilitás, melynek sztenderdjeként nálunk a nemesítés során a PARAISO 102CL és a SUNFLORA CL hibridünk szolgál.

Mindkét hibrid gombákkal szembeni ellenállóságát a kedvező pozitív termelői tapasztalatok megerősítik az MGSZH 2011. évi fajtakísérleteinek eredményei pedig egyértelműen alátámasztják. Valamennyi napraforgó hibridünk egyedülálló módon 10 plasmopara rasszal szemben is kiváló ellenállóságot mutat. Mindez hibridjeink sokoldalúságát mutatja és törekvéseinket a biztonságos termelés érdekében. Ennek megfelelően a 2012-es portfóliónkban a PARAISO 102 CL és a SUNFLORA CL vezető hibridjeink mellett az említett újdonságok és a TAMARA CL, CELIA CL nagy termőképességű hibridjeink megtalálhatóak. A magas olajsavas napraforgót termesztők figyelmébe pedig az OLIVA CL-HO hibridünket ajánljuk.

A sokoldalú, a jellemző problémákra megoldást biztosító széles fajtaválaszték mellett a SAATEN-UNION valamennyi napraforgó hibridjének vetőmagját komplex – gomba és rovarölő szeres – csávázással látja el mindazért, hogy a termelő a legnagyobb biztonságban tudhassa kelő félben lévő állományait.

A PARAISO 102 CL magas, kiegyenlített állományú, zöld száron érő, nagy tányérméretű és ezerkaszattömegű, jó szárszilárdságú hibrid. Az összes Magyarországon előforduló peronoszpóra rasszra rezisztens, emellett jó általános szántóföldi rezisztenciával rendelkezik. Tapasztalataink szerint a PARAISO 102CL egyedülálló alkalmazkodó képességének köszönhetően az ország valamennyi termőtáján megállja a helyét.

Technológiai szempontból fontos tulajdonsága, hogy igen pozitívan reagál a tőszámsűrítésre további kiemelkedően értékes tulajdonsága az, hogy a PARAISO 102 CL hibrid gyors és erőteljes kezdeti fejlődéssel rendelkezik. Kelést követően fokozott ütemben alakul ki az állomány gyomelnyomó képessége mely nagy értéke a PARAISO 102CL-nek az IMI rezisztencián túl. Ez annál is inkább fontos, hiszen a fejlettebb napraforgónak ugyan jó a gyomelnyomó képessége, de fejlődésének kezdeti szakaszában (az első 4-6 hét) minden napraforgó érzékeny a gyomosodásra. Új hibridünk a PARAISO 1000CL PLUSÚJ, mely a SAATEN-UNION termékfejlesztési kísérleteiben 12 hely átlagában 3,5 t/ha-os átlagterméssel 6,6%-al meghaladta a sztenderd imazamox-ellenálló hibridek átlagát. A SUNFLORA CL hibridünk a középérésű csoport elején érik. Kezdeti fejlődése erőteljes, erős gyökérzet és jó szártulajdonságok jellemzik. Nagy termőképességét magas ezerkaszat tömege alapozza meg. Diaportéval és szklerotíniával szembeni ellenálló-képessége kifejezetten magas. Valamennyi hazai termőhelyhez jól adaptálódik kiegyenlítetten nagy terméseket hoz, megdönthetetlen csúcsterméseket pedig elsősorban a jobb adottságú, intenzívebb technológiában részesített táblákon realizálhatunk vele. A TAMARA CL egy középkorai, szárazabb évjáratokban is kiváló termőképességű, átlagos olajtartalmú hibrid. Igen gyors kezdeti fejlődéssel képződő kiegyenlített, középmagas állománya biztosítja a gépi munkák hatékony végrehajtását. Termesztését elsősorban az extenzívebb, környezeti stresszoroknak kitettebb termőterületekre ajánljuk. A CELIA CL középérésű imazamox-ellenálló hibrid, a kiegyenlítettebb termőhelyek nagy termőképességű hibridje. Kiemelkedő a diaporte és a fóma kórokozóival szembeni ellenállósága. A magas olajsavas hibridek választékát testesíti meg a 2011-ben bevezetésre került imazamox-ellenálló OLIVA CL-HO hibridünk. Az OLIVA CL-HO alacsony, a kapcsolódó technológiákkal jól kezelhető, kiválóan sűríthető, a magas olajsavas szegmensben egyértelműen versenyképes termésű és stabil, kimagaslóan nagy olaj és olajsav tartalmú kaszatokat adó hibrid. Azonos termőhelyen 2011-ben betakarítva kaszatjainak olajtartalma 49,7% – mellyel a versenytárs hibridek olajtartalmát 8,9%-al haladta meg – míg olajsav tartalma 86,5% volt, ezzel egyértelműen eleget téve a feldolgozó ipar minőségi követelményeinek. A termésbiztonság a realizálható nagy termések alappilléreként olyan tulajdonságokban jelentkezik a SAATEN-UNION napraforgó hibridekben, melyet a gyakorlat egyértelműen hasznosítani képes, ezért ne bízzon semmit a véletlenre!

Varga Gábor
SAATEN-UNION Hungária Kft.
Termékfejlesztési Vezető


Top