SAATEN-UNION őszi búzák - több termés, több siker

A SAATEN-UNION nemesítőinél már jó ideje a termésbiztonság, a széles ökológiai alkalmazkodóképesség és a stressz-tűrés a meghatározó szelekciós kritériumok. Célkitűzésünk, hogy az új, széleskörű genetikai változatosságot a lehető leggyorsabb nemesítési és biotechnológiai eljárásokkal „rögzítsük” a fajtáinkba.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A dihaploid nemesítési technológia európai éllovasaként gyorsabban tudunk reagálni a változó környezeti feltételekre. Mindemellett a SAATEN-UNION európai vizsgálati hálózatát jelentősen kibővítette az elmúlt időszakban azzal a céllal, hogy valamennyi ígéretes fajtajelöltje a lehető legszélesebb körű stressz-vizsgálaton igazolja alkalmasságát. Ezáltal sikerül a magyarországi termelők számára is olyan gabonafajtákat ajánlani, amelyek széles agro-ökológiai alkalmazkodóképességgel, nagyfokú szárazságtűréssel és betegség-ellenállósággal, jó állóképességgel biztosítják nehéz és változó termesztési körülmények között is a jövedelmező termesztést.
A SAATEN-UNION közkedvelt és Magyarországon is jól bevált kalászos fajtáinak köre tovább bővül a 2011-es vetési szezonra. Új, kiemelkedő minőségű búzáink mellé felsorakoznak a hibridbúzák legújabb generációjának képviselői is. Biztosak vagyunk benne, hogy a termelők számára megtérülő befektetés ha élnek a nemesítés kínálta előnyökkel és fajtáink fémzárolt vetőmagjának használatával alapozzák meg sikeres gabonatermesztésüket.

Elit és malmi minőségű búzák

GENIUS:
Kiemelkedő termésszintet és kiváló minőséget biztosító új, modern fajta, amely nem csak a termelők legmagasabb elvárásainak felel meg, de az európai malmok érdeklődésének középpontjában is áll. Németországban a legmagasabb, 9+ minőségi besorolással részesült állami elismerésben. Az MGSZH 2008-2010 közötti vizsgálati időszakában az egyetlen fajtajelölt volt, amely „A” minőségi besorolással kapott állami elismerést, mindezt úgy, hogy a minőségi st. fajták termésátlagát több mint 13%-kal múlta felül. A jövő hivatalos kísérleteinek új standard fajtája az MGSZH kísérleteiben. I. fokú vetőmagja kizárólag rovarölőszeres csávázószerrel kerül forgalomba.


FLORIAN:
A magas terméspotenciálú termőhelyeken általában alacsonyabb fehérjetartalom érhető el. Itt olyan fajtákra van szükség, melyek
- alapvetően magas fehérjetartalommal rendelkeznek
- magasabb termés mellett sem csökken jelentősen a fehérjetartalmuk
- átlagos fehérjetartalom mellet is megőrzik kiváló sütőipari tulajdonságukat

A FLORIAN éppen ilyen különleges minőség-profillal rendelkezik valamint esésszám-stabilitása is kiváló. I. fokú vetőmagja kizárólag rovarölőszeres csávázószerrel kerül forgalomba.

MULAN:
Az európai fajták vetőmag-szaporítási statisztikái alapján a 2010-es év legnagyobb területen termelt búzafajtája. Különleges alkalmazkodóképessége igazolja, hogy a korszerű búzafajták nemesítési helyüktől távol, határokon túl is sikeresen termeszthetők. A MULAN 12 ország köztermesztésében jutott szerephez köszönhetően annak, hogy a kevésbé produktív elágazásokból is nagyon hatékonyan képes megfelelő állománysűrűség kialakítására. Aszályos körülmények között az öregebb leveleket gyorsabban és erőteljesebben redukálja, mint más fajták, ezzel pedig a rendelkezésre álló vízkészletek hatékonyabb hasznosulását teszi lehetővé.
A hazai hivatalos kísérletek összehasonlító fajtájaként is bizonyította, hogy termésben csak a hibridbúzák tudják legyőzni.


CHEVRON:
A középérésű CHEVRON a 2009-2011 közötti időszak fajtajelöltjeinek terméseredményei alapján mindhárom éréscsoportot figyelembe véve a hivatalos kísérletek abszolút termésbajnoka. Szalmája kifejezetten alacsony, általánosan jó rezisztenciális tulajdonságai közül kiemelendő magasszintű ellenállóképessége szár- és levélrozsdával szemben. Minősége jellemzően euró vagy B malmi kategória.

QUEBON:
Nagy termőképességű, jó minőséget adó búza, melyet elsősorban az intenzív termőhelyekre ajánlunk. Kiváló adaptációs képességét igazolja, hogy szélsőséges időjárási körülmények között is nagy termőképesség és stabil, magas minőség jellemezte. Rezisztenciális tulajdonságai rendkívül kedvezőek, mind lisztharmattal, mind rozsdával szemben nagyfokú ellenállóságot tanúsít. Magassága a hazai fajták átlagához mérhető, állóképessége kitűnő, megdőlésre nem hajlamos.

Hibridbúzák

A SAATEN-UNION hibridbúzái a hagyományos fajtákkal szemben jóval jelentősebb fiziológiai aktivitással rendelkeznek – ez a jól ismert heterózishatás, mely egyrészt magasabb terméspotenciált eredményez ugyanakkor jobb stressz-toleranciával is együtt jár. A hibridbúzák erőteljesebb és mélyebbre hatoló gyökérzetükkel nagyobb szívóerőt tudnak kifejteni a talajban, így a tápanyag- és vízhasznosító-képességük is felülmúlja a hagyományos fajtákét. Forró, aszályos évjáratokban szinte hihetetlen terméstöbblet elérésére képesek a fajtákkal szemben, kedvező évjáratokban pedig képesek megmutatni azt az elképesztő terméspotenciált mely bennük rejlik. A hibridbúzák a fajtákkal szemben nagyobb vitalitással, fiziológiai aktivitással, robosztussággal rendelkeznek, és ez a teljesítménytöbblet biztosítja a magasabb és biztosabb termésszintet, különösen olyan nehéz termelési helyzetekben (rossz talajadottságok, szárazság, kedvezőtlen elővetemény, stb.) amikor a fajták nem képesek a bennük rejlő genetikai potenciál realizálására.
Az eddigi hazai hivatalos fajtakísérletek valamint az üzemi szintű termelési tapasztalatok is egyértelműen igazolják a hibridbúzák hozam- és jövedelmezőségi fölényét elsősorban a nem optimális körülmények között. A gyengébb talajadottságú, továbbá a szárazságra hajlamos termőhelyeken, aszályos évjáratokban ugyanis kiválóan érvényesül a jobb stressztoleranciájuk. Ez önmagában nem csak a nagyobb termésben, hanem az egyes évjáratok termésstabilitásában is megjelenik.
Nagyobb, mélyebbre hatoló gyökérzetük mind a talaj tápanyag-, mind a vízkészletére nagyobb szívóhatást tud kifejteni. Az elvégzett lizimeter- és tenziometer kísérletek szerint a vegetáció utolsó négy hetében a hibridek gyökérzete által a talajban kifejtett szívóerő jelentősen, mintegy 40%-kal meghaladta a hagyományos fajtákét. A 60, 90 és 120 cm mélyen végzett mérések szerint még a két vizsgált rozsfajta gyökérzete sem tudott akkora szívóerőt kifejteni a talajban, mint a hibridbúzáé. Az elmúlt évek hazai nagyüzemi eredményei azt igazolják, hogy nehéz körülmények között hibridbúza nemritkán 1 to-t is meghaladó többlettermés elérésére képes a hagyományos fajtákkal szemben, kiváló évjáratokban pedig a legjobb termőhelyeken 10 to-t megközelítő vagy azt akár meg is haladó üzemi eredményeket érhet el.
A hibridbúzák vetésnormája jóval alacsonyabb mint a fajtáké (1,5 millió mag/ha, kb. 70-80 kg/ha!), sok esetben annak felét sem érik el. Javasolt korai vetése miatt kizárólag rovarölőszeres csávázószerrel kerül forgalomba. A hibridbúzák minősége harmonikus és minőségorientált tápanyagellátás mellett, intenzív növényvédelmi technológiával kiegészítve általában megfelel a malmi felhasználás követelményeinek.
A SAATEN-UNION évről-évre nagyszámú új hibridet vizsgál a hivatalos fajtakísérletekben. A 2011-es hazai vizsgálatok szerint a közeljövő új hibridjei közül különösen a HYXO és a HYBERY azok az újdonságok, amelyek különös jó eredmények elérését teszik lehetővé magyarországi körülmények között.

A HYSTAR nemesítési programunk egyik legkorábbi hibridje, ezért különösen alkalmas azokra a termőhelyekre ahol a az elérhető termés mennyiségét leginkább a hőség és az aszály okozta stressz-hatások limitálják. Ezt meggyőzően bizonyította 2009-ben is, amikor a hivatalos fajtakísérletekben rel. 120%-os terméseredménnyel került a dobogó legfelső fokára. Termésstabilitását kitűnően jelzi, hogy 2010-ben gyökeresen ellentétes körülmények között is ugyanezt a terméstöbbletet érte el a fajtákkal szemben.


A HYLAND középérésű HYSTAR-nál néhány nappal később érik be, így ideálisan beilleszthető az ütemezett betakarítási munkák folyamatába. A hazai hivatalos fajtavizsgálatokban kiemelkedő termőképessége mellett lisztharmattal és levélrozsdával szembeni rezisztencája valamint kiváló szárszilárdsága miatt is a versenytársak fölé kerekedett. Hazai elismerése B1 malmi lisztminőséggel történt meg.
Top