Termesztési kihívásokra fókuszáló őszi árpa ajánlatunk

Az őszi árpa napjainkban sok gazdaságban meghatározó és kedvelt kultúra. Ezt támasztja alá, hogy hazánkban az őszi búza után a második legnagyobb vetésterülettel rendelkezik. Sőt, vetésterülete az elmúlt években dinamikusan növekedett, amiben nagy szerepe van a faj és a korszerű nemesített fajták, hibridek változó körülmények között is kiváló környezeti alkalmazkodóképességének, továbbá a nagy hozambiztonság mellett elérhető termőképességének. Több év kedvező értékesítési tapasztalatai azt mutatják: a megtermelt árumag jól értékesíthető, az egyik legkorábban betakarítható, piacképes termék, kiváló jövedelemtermelő képességgel.

Az őszi árpa termesztésének stabilitását, biztonságát a szakszerű termesztéstechnológia és a tapasztalt kihívásokra fókuszáló fajtaválasztás együttesen teremti meg. Milyen hatásokra szükséges a fajtaválasztással és az alkalmazott technológiával megnyugtató választ adnunk? Ezek a termelési környezet változékonyságai, mint a szárazság, betegségek előfordulása, állóképesség, termésstabilitás; és a piac igényei, mint a termőképesség, hektolitersúly. Tehát az alapok megfogalmazásán, azaz a fajta- és hibridválasztáson nagyon sok múlik.

A választott fajta koraisága kiváló lehetőséget biztosít, hogy a vegetatív (növényfejlődés) és a generatív (termésképzés) időszakban jelentkező szárazságstresszt elkerüljük. Korai fajtát nagy – akár csúcsokra törő – termőképességgel keveset ismerünk, kevés olyan fajta van a köztermesztésben, amely ezen követelményeknek együttesen hosszú távon maradéktalanul képes megfelelni. Ezt a kettős, agronómiai és gazdaságossági előnyt hordozza az SU ELLEN fajtánk. A termelők évekkel ezelőtt felismerték a piacvezető SU ELLEN-ben rejlő lehetőségeket, és előszeretettel hasznosítják az aszálytűrő képességét, a korai virágzást és terméskötést, kiváló termőhelyi alkalmazkodását, amit a betakarításkor a nagy és stabil hozamok igazolnak vissza számukra. Ez a fajta kedvező agronómiai adottságainak köszönhetően ma minden hazai gazdaságban jelen van!

A koraiság az egyre szárazabb körülmények között kulcsfontosságú tulajdonság, pláne ha a legbiztonságosabb korai vethetőséggel (szeptember vége) párosul. A korai fajtáknál javasoljuk, hogy a növényi vírusok (őszi árpa esetében meghatározó a levéltetvek által terjesztett árpa sárga törpülés-vírusa) állományszintű megjelenésének visszaszorítását és kártételének csökkentését helyezzük a fajtaválasztás fókuszába. Korai vetéshez ezért a SENSATION fajtánkat javasoljuk. A SENSATION multirezisztens (sokrétű ellenálló képesség) a növényi vírusokra. Ellenáll a levéltetű által terjesztett árpa sárgatörpülés-vírusának (BaYDV-rezisztencia), továbbá rezisztenciális tulajdonságokkal bír az árpa-sárgamozaikkal és az enyhemozaik-vírussal (BaYMV-, BaMMV-rezisztencia) szemben, amelyek tünetei kevésbé alakulnak ki, így kevésbé gyakorolnak a termésre negatív hatást.

A termelési tapasztalatoknak és a hazai viszonyok között realizálható nagy terméseknek köszönhetően számos sikeres középérésű (középérés első felébe tartozó) fajta is köztermesztésben van. Miért lehetséges ez a fokozódó szárazság ellenére? Mert a fajtabevezetéseket megelőzően elvégzett fejlesztői kísérletek, nagyüzemi tesztek és a NÉBIH fajtaregisztrációs vizsgálatai segítik a hazai termesztésre hosszú távon alkalmas fajták kiválasztását. Ez a komplex rendszer olyan fajták hazai termesztését támogatja, amelyek korai és a középérésben egyaránt jól alkalmazkodnak a mi termelési viszonyainkhoz. Ebben a szegmensben elismert fajta a JAKUBUS, amely egy olyan nagy termőképességű középérésű fajta, amely a SU ELLEN kedvező szülői tulajdonságaival (korai virágzás, középkorai érés, nagy aszálytűrő képesség) egyedülállóan stabil teljesítményt nyújt. Kiválóan bokrosodik és nagyon jó a tápanyag-hasznosító képessége, továbbá stabilan magas a termés hektolitersúlya.

A korai vetéseket előnyben részesítők számára ebben a tenyészidőszegmensben is fontos fajtaválasztási szempont az árpa sárga törpülés-vírusával szembeni ellenálló képesség (BaYDV-rezisztencia). A PARADIES immár három éve megtalálható kínálatunkban. Az árpa sárgatörpülés-vírusával szemben rezisztens, közepes tenyészidejű (rendre középkorai érésű) fajta a korai vetést végző termelők kedvence.

Mit tehetünk akkor, ha a kiugróan magas termőképesség mellett a kiugróan jó hektolitersúly elérése és a termelt áru hektolitersúlyának javítása is kiemelt célunk? Itt a bőtermő kétsoros őszi árpa és a hibridárpa tulajdonságai értékelődnek fel: a rájuk jellemzőbb átlagon felüli méretű kalászban képződő homogén szemméret, azaz a kiváló szemkitelítődési tulajdonságok gyakorlati hasznosítása elsőrangú kritérium. Az SU LAUBELLA új fajta a hazai szortimentben.

Ez a kétsoros őszi árpa kiváló állóképességű, a többsoros árpákkal összemérhetően nagy termőképességű, közepes tenyészidejű és középkorai érésű, és magas hektolitersúlyú, exportpiacokra és speciális ipari feldolgozási követelményeknek megfelelő árumagot képez.

Sikeres termesztést kívánunk!

Varga Gábor

termékfejlesztő


Top