Hibridekre szabott vetés és műtrágyázás

Többféle termesztéstechnológiai kísérlet eredményeivel segíti cégünk a precíziós gazdálkodást végzőket a napraforgó- és kukoricakultúrákban is.

 

 

 

 

 

Földünk és a Kárpát-medencei térség éghajlata is komoly változásokon megy keresztül, ahogy azt az elmúlt években és idén is megtapasztalhattuk. A 2019-es tavasz szinte minden kultúrában több kihívás elé állította a hazai gazdálkodókat. A SAATEN-UNION követi a változásokat, valamint a nemesítési és a technológiai fejlesztéseket, és ezek alapján többféle kísérlet beállításával igyekszünk a kínálatunkban lévő hibridekről minél pontosabb információval szolgálni azon partnereinknek is, akik precíziós gazdálkodásra alapozzák munkájukat.

Ebből a célból végzünk kukorica és napraforgóhibridjeinkkel is Magyarországon több helyszínen, különböző talajadottságok és egyéb feltételek mellett, Cegléden, Békéscsabán, Bólyban és Dalmandon, valamint Nyitrán tőszámreakció-vizsgálatokat.

A kukoricahibridjeinkkel folytatott kísérletek alapján elmondhatjuk, hogy új portfóliótagjaink kisparcellás kísérleti körülmények között kifejezetten jól reagálnak a sűrítésre. Érdekes azonban, hogy a nagyüzemi tapasztalatok és az eltérő tőszámú állományok csőméret-alakulása alapján az ELDACAR (FAO 430) esetében mégsem tűnik indokoltnak a 68 000 tő/ha-nál magasabb tőszám, viszont a BADIANE (FAO 360) és a REPLIK (FAO 380) minden feltétel mellett jól sűríthető.

A 2019-es évtől elindítottuk kukoricahibridjeink nitrogénreakció-vizsgálatát is, amelynek segítségével partnereink pontos képet kaphatnak arról, hogy milyen módon tudják optimalizálni műtrágya-felhasználásukat a SAATEN-UNION kukoricahibridjeinek vetésével.

Püskiben, humuszos öntéstalajon beállított kísérletünk alapján világosan látszik, hogy az idei évjáratban a REPLIK 90 kg nitrogén hatóanyag kijuttatása mellett is hasonló teljesítményre volt képes, mint a 180 kg/ha-os dózis esetében. A BADIANE és a PIAFF (FAO 320) számára egyértelműen a 120–150 kg/ha-os kijuttatott nitrogénmennyiség bizonyult optimálisnak. Bár a BADIANE a 180 kg/ha-os szinten produkálta a legnagyobb termést, az eltérés mértéke nem feltétlenül indokolja a plusz ráfordítást.

Az NDVI-értékek vizsgálata arra enged következtetni, hogy az alacsonyabb és a magasabb tápanyagszintek sem befolyásolták hibridjeink fejlődését ebben a tekintetben.

Az eddigi vetésidő-kísérleteink alapján elmondhatjuk, hogy a JUDOKA (FAO 340), a BADIANE és a REPLIK is jól tűri a korai vetést, amennyiben ezt szükségessé teszi a tavaszi munkák ütemezése vagy a várható időjárás. Árendás Tamás (MTA ATK Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár) elemzése alapján pedig, melyet 2017-ben a Magyar Kukorica Klub Top 20 versenyében szereplő hibridekkel végzett el, nagyon szépen kirajzolódik a REPLIK termőhelyi stabilitása, amely minden termésszinten 100% feletti teljesítményre volt képes.

Ezen kísérleteink eredményeit és kollégáink magas szintű szaktudását felhasználva igyekszünk megfelelő információval ellátni minden kedves partnerünket, aki a teljes vetésforgóját a SAATEN-UNION egyedülálló vetőmagkínálatával szeretné megtervezni.

Marsai Viktor
termékfejlesztő
SAATEN-UNION Hungária Kft.


Top